ศูนย์ซ่อมนาฬิกาครบวงจร

 


รายละเอียดการบริการ

 

 • ตัวเรือน (Case)

 • ทําความสะอาด ขัดลบรอย ซ่อมบํารุง (เสริมเพิ่มเติมเนื้อโลหะ)

   

 • สาย (Bracelet/Strap)

 • เพิ่มข้อสาย/ปรับเปลี่ยนสาย เปลี่ยนสายหนัง

   

 • กลไก (Mechanism check)

 • เช็คเบื้องต้น ล้างเครื่อง

  เปลี่ยนแบตเตอรี่ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่

   

 • เช็คแท้เทียม (Imitation authentic check)

 • ออกใบรับรอง (ตามเงื่อนไข)

   

  River City Bangkok Room 180-181,

  23 Charoen Krung 24, Talad Noi Sampantawong,

  Bangkok 10100, Thailand

  📞  โทร : 098-981-1980